Norsk Jernbaneforbund har brutt forhandlingene med LKAB Malmtrafikk AS i Narvik.

Oppgjøret mellom NJF og NHO-bedriften LKAB Malmtrafikk AS går nå til mekling.

Noen dato er ikke fastsatt, men antakelig kommer meklingen i begynnelsen av februar.
NJFs medlemmer jobber på terminalen i Narvik havn.
Forhandlingene ble først utsatt fordi Norsk Lokomotivmannsforbund streiket i seks dager i november. LKAB ville vekk fra ordningen med at malmtogene mellom Narvik og Kiruna bemannes med lik fordeling av norske og svenske lokomotivførere.