Det er er brudd i forhandlingene mellom NJF og CargoNet AS og mellom NJF og NSB Trafikkservice AS i tariffoppgjøret. Forhandlingen går nå inn i fase 3. Oppnås ikke enighet, går oppgjørene til mekling hos Riksmekleren.