I dag har de fire borgerlige partier blitt enig om noen felles punkter innenfor samferdsel som de vil gjennomføre dersom de kommer i regjering.

Av listens 10 punkter vil to få store konsekvenser for ansatte både i Jernbaneverket og NSB.

Det står følgende:

 1. Omdanne jernbaneverket til et statlig selskap
2. Konkurranse om persontrafikk med tog, og gradvis avvikle NSBs monopol gjennom å åpne for kjøp av persontransporttjenester fra andre aktører.

 For ansatte i NSB vil dette bety at den innalandske persontrafikk sette ut på anbud og personalet risikerer å bli ansatt i forskjellige selskaper med helt andre tariffavtaler, arbeidstidsavtaler og pensjonsavtaler enn det de har i dag. De borgerlige partier vil innføre EUs Jernbanepakke 4 om konkurranseutsetting av persontrafikken uavhengig om det blir vedtatt i EU eller ikke.

 De rød-grønne partier har sagt et helt klart nei til konkurranseutsetting av persontrafikken.

For ansatte i Jernbaneverket betyr dette at de ikke lengre er statsansatte og må ut av Statens tariffavtale og omfattes ikke lengre av Tjenestemannsloven. Konsekvensen kan bli store da alle våre avtaler innenfor lønn, arbeidstid og ubekvemstillegg må forhandles på nytt. Stillingsvernet blir svekket og tilsettingsråd og Personalkomiteen blir borte.

Vi frykter også at dette vil være starten på en fullstendig oppsplitting av Jernbaneverket der ansatte kan bli sagt opp eller havne i andre selskaper med helt andre tariffavtaler, arbeidstidsavtaler og pensjonsavtaler. De borgerlige partier har også gått inn for å avvikle drifts-og vedlikeholdsoppgavene noe som vil bety oppsigelser av over 1000 ansatte i pukken. Det vil igjen medføre oppsigelser i administrasjonen, spesielt innenfor områder som lønn, personal og regnskap.

 De rød grønne partier har sagt et helt klart nei til å omdanne Jernbaneverket til et selskap og å avvikle drifts-og vedlikeholdsoppgavene.

 På disse to viktige områder finnes de to klare alternativer. Vi er ikke i tvil om at personalet ved NSB og Jernbaneverket vil være best tjent med å stemme på de partier som ikke vil konkurranseutsett persontrafikken, som ikke vil omdanne Jernbaneverket til selskap og som ikke vil avvikle drifts- og vedlikeholds personalet.