Mineryddere i Vista Hermosa

50 år med krig har satt sine spor i Colombia. Bønder har blitt drevet fra gårder, og landsbyer har blitt utslettet. Som en del av fredsavtalen skulle FARC legge ned våpnene, og de trekker seg ut av områder de tidligere har kontrollert. I disse områdene har de barrikadert seg inne under beskyttelse av miner. Også cocaproduksjonen beskyttes av miner. Med FARCs oppløsning etterlates det seg tomrom over hele Colombia hvor geriljaer og paramilitære styrker får inntekter fra cocaproduksjon.

Av Colombias 32 provinser, er det bekreftet minefunn i hele 30 provinser. Med 11000 mineofre er Colombia et av verdens mest mineutsatte land.

Minefunn

Uklarerte mineområder markeres med røde pinner

 

I 2015 startet Norsk Folkehjelp et pilotprosjekt med minerydding i områder som var totalt kontrollert av FARC og totalt isolert fra resten av samfunnet både økonomisk og politisk.

Før Norsk folkehjelp kom inn hadde det eneste mineryddingsprosjektet foregått manuelt, noe som er svært lite effektivt. Man hadde funnet 1 mine per 2500kvm, men Norsk Folkehjelp fant 1 mine per 600kvm og fikk etterhvert importere hunder og maskiner til å bistå i arbeidet. Produktiviteten har etter innføring av hunder og maskiner økt med 240% og det er nå et mål at Colombia skal være minefritt innen 2021.

 

Minesøksmetoder:

 

 1. Kartlegging
  1. Man identifiserer mineområder ved å snakke med lokalbefolkning, sikrer at man ikke kaster bort ressurser på å lete i minefrie områder
 2. Manuelt
  1. Man deler opp i søkslag som søker med metalldetektor, hver person sitter på kne og søker møysommelig i små områder om gangen. Norsk folkehjelp har 7 manuelle lag i Colombia.
 3. Søk med hund
  1. Hunder trenes opp til å søke etter eksplosiver, mens et manuelt lag kan dekke 15kvm område, kan en hund søke på områder på 6-700kvm på samme tid. I Colombia har folkehjelpa 6 hunder av rasen Belgisk fårehund.
 4. Maskiner
  1. Folkehjelpa har 4 armtrack mk20y maskiner til å bistå mineryddingsarbeidet i Colombia. Disse maskinene brukes for å rydde skog og kratt som er vanskelig å bevege seg i for mennesker og hunder. En positiv bieffekt er og at den pløyer jorda og hjelper bønder i tillegg til å finne miner. Maskinen er relativt liten, veier 3 tonn og er lett å frakte til ulike områder.

Mineryddingsmaskin

 

Mineryddingen i Colombia skiller seg ut fra prosjekter ellers i verden. Først og fremst er det én stor fordel man finner her i motsetning til andre steder, og det er gode beskrivelser av hvor man finner miner. Gjennom fredsprosessen har Farc delt informasjon om mineområder, og i alle områdene hvor det har blitt delt informasjon om minespredning så har det blitt bekreftet funn av miner.

Det andre er at man i Colombia som eneste sted i verden har funnet miner helt fri for metall. Dette bidrar til en ekstra utfordring for minerydderne da de ikke vil få utslag på søk med metalldetektorer. Det har blitt funnet 13 år gamle miner som er fullt fungerende, laget kun av plast og sprengstoff.

 

Så hvorfor er det nødvendig å rydde miner i Colombia? Mange av minene ligger i øde områder, omgitt av skog og kratt.

Vel, det er her cocaproduksjonen spiller en rolle. Det enorme omfanget av cocaproduksjon har ført til utbyggelse av infrastruktur og veier til disse øde områdene. Etterhvert som cocaproduksjonen avvikles kan jorda gis tilbake til bøndene og andre produkter kan dyrkes. Men for at dette skal kunne skje må det være trygt. Det er og flere problemstillinger som vi skal komme tilbake til i senere blogginnlegg, men Colombia har svært dårlig fordeling av jord og ressurser. En svært liten elite eier 80% av jorda, og Norsk Folkehjelp jobber med organisasjoner som forsøker å få til en mer rettferdig fordeling, og å beskytte områder som enda ikke har blitt tømt for ressurser.

Området Norsk folkehjelp startet sitt pilotprosjekt har nå blitt stengt for minerydding grunnet motstand fra cocaprodusenter.

 

Norsk Folkehjelp har flere mineryddingsprosjekter i Colombia, og vi fikk besøke området Vista Hermosa i Meta og sett på mineryddere i aksjon 9 februar.

 

Manuell minerydding

Metalldetektor har gjort utslag i området markert av røde pinner, minerydderen graver seg frem til objektet

Pinner som viser nivået på klareringen i området. Røde pinner markerer at området ikke er gjennomsøkt, Hvite pinner markerer at området er gjennomsøkt. De andre fargene markerer ulike nivå på funn og klarering.

 

Tekst og foto: Anita Lie