Norsk Jernbaneforbund er fornøyd med at BaneNor ønsker å utrede flere alternativer til direkte konkurranseutsetting av Østfoldbanen.

Beslutning om gjennomføringsmodell utsettes til oktober 2018. Styret ber om ytterligere utredninger og konsekvensvurderinger av gjennomføringsmodell ut over direkte konkurranseutsetting. Til styremøte 18. september vil det også legges frem kommunikasjonsstrategi (internt og eksternt).