Norsk Jernbaneforbund ble enige med NSB om årets mellomoppgjør. Alle tilleggene inkluderer A-delen som LO Stat og Spekter ble enige om tidligere.

 AV: Øystein Bråthen/NJF-magasinet

Blant punktene er et tillegg på 2,93 prosent på grunnlønn for administrativt personale og selgere. Alle i full stilling er garantert minst 10.000 kroner. Det avtales lokalt hvordan prosentene fordeles i NSB Fellestjeneste IKT Drift.

Konduktørledere og lokomotivførerledere får også 2,93 prosent på grunnlønn.

Grunnlønnen øker med 13.200 kroner for togkontrollører, og 4193 for konduktøraspiranter.

 Tillegg for opphold på utestasjon økes til 90 kroner per time med virkning fra 1. juni. Kompensasjon for delt dagsverk på hjemmestasjon økes til 90 kroner.

Det innføres en særavtale om erstatning ved tap av sikkerhets- og helsegodkjenning som i hovedtrekk er lik den lokomotivførerne har. Her er partene enige om at kostnadene ved ordningen er vanskelig å anslå. Fram til 1. april 2014 skal antall tilfeller registreres, og partene skal så forhandle om hvor mye av oppgjøret i 2014 som skal brukes til å dekke kostnadene.

LAST NED: Særavtale om erstatning ved tap av sikkerhets- og helsegodkjenning (PDF) | Protokoll, NJF (PDF)