Alle tillitsvalgte i NJF-administrasjonen har fått ny tillit for perioden 2012-2016: Forbundsleder Kjell Atle Brunborg, nestleder Jane Brekkhus Sæthre, opplysningssekretær Arne Drabløs, sekretær Tor Egil Pålerud og sekretær Kjell Næss.