Norsk Jernbaneforbund innfører en forbedret forsikringsordning fra og med 1.7.2013. Den vil inneholde en uføredel, i tillegg til advokatforsikring.

Advokatforsikringen er identisk med Help forsikringen i LO favør. NJF har tegnet forsikringen med vårt eget forsikringsselskap; Jernbanens Bank & Forsikring. Vi kommer tilbake til mer detaljert informasjon om uføredelen.

Advokatforsikringen inneholder advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen:

 • Kjøpsrett (varer og tjenester).
 • Familierett.
 • Identitetstyveri.
 • Arverett.
 • Fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig).
 • Førerkortbeslag i trafikksaker utenom arbeidsforhold.
 • Forsikringen dekker inntil:
 • 15 timer rådgivning fra advokat per år.
 • Dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner hvis saken må løses i rettssystemet.
 • Tilgang til nærmere 100 ulike juridiske dokumenter og skjemaer.
 • Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.

 Forsikringen gjelder for husstanden, det vil si medlemmer, medlemmers ektefelle/-samboer og hjemmeboende barn under 20 år.