Forbundsstyret er Norsk Jernbaneforbunds høyeste myndighet mellom landsmøtene og velges hvert fjerde år:

Jane B. Sæthre
forbundsleder
Mobil: 908 78 583
Epost: jane.sethre@njf.no

Kjell Næss
nestleder
Mobil: 909 25 001
Epost: kjell.ness@njf.no

Torfin Håverstad
nestleder
Mobil: 916 77 651
Epost: hovtor@njf.no

Audun Sør-Reime
opplysningssekretær
Mobil: 911 29 195
Epost: asr@njf.no

Tor Egil Pålerud
Forbundssekretær, øk.ansv.
Mobil: 481 04 309
Epost: tor.egil.palerud@njf.no

Vidar Flåm
Administrasjons- og ledelsespersonalets fagforening (ALF)
Mobil: 481 60 689
Epost: vidarf@vy.no

Wenche Bye
Klargjøringspersonalets Fagforening (KPF)
Mobil: 916 69 614
Epost: wenche.elisabeth.bye@nsb.no

Ole Strøm
Baneservice Fellesforening (BFF)
Mobil: 916 14 356
Epost: ost@baneservice.no

Rune Dahlen
Landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon (LTTA)
Mobil: 414 21 017
Epost: dahrun@banenor.no

Terje Wold
Landsrådet for trafikk, teknikk og adminstrasjon (LTTA)
Mobil: 916 57 580
Epost: terje.wold@banenor.no

Ove Sindre Lund
Konduktørenes landsråd (KL)
Mobil: 911 29 196
Epost: olund@hotmail.no

Per Egil Rustberggard
Konduktørenes landsråd (KL)
Telefon: 901 55 230
Epost: per-egil.rustberggard@nsb.no

Petter Trønnes
Verkstedpersonalets landsråd (VAL)
Telefon: 24 80 60 46
Mobil: 901 83 163
Epost: petter.tronnes@mantena.no

Jomar Kvitland
Verkstedpersonalets landsråd (VAL)
Mobil: 916 72 949
Epost: jomar.kvitland@mantena.no

Tarald Andersen
Narvik Fellesorganisasjon(NFO)
Mobil: 954 78 870
Epost: tarald.andersen@banenor.no

Jan Georg Daae Hansen
Banepersonalets landsråd (BAPL)
Mobil: 916 50 135
Epost: daae@banenor.no

Jan Audun Strand
Bilpersonalets landsråd (BIPL)
Telefon: 75 57 40 47
Mobil: 481 61 333
Epost: janaudun.strand@njfbil.no

Per-Arild Lyng
Bilpersonalets landsråd (BIPL)
Mobil: 920 34 086
Epost: peralyng58@gmail.com

Janina Hortmann
Elektropersonalets landsråd (EPL)
Mobil: 916 72 680
Epost: hort@banenor.no

Mariann Ravnanger Nilsen
Cargo-landsrådet (CL)
Mobil: 994 50 731
Epost: mariann.ravnanger.nilsen@cargonet.no

Bente Sandaker
Entur landsforening
Mobil: 986 39 093
Epost: bente.sandaker@entur.org

Per Stene
Flytogforeningen (Ftf)
Mobil: 948 96 949
Epost: per.stene@flytoget.no

Viktor Vivang
Ungdomsrepresentant
Mobil: 454 05 599
Epost: viktor.vivang@mantena.no