Norsk Jernbaneforbund
Møllergata 10
0179 Oslo
Sentralbord:          23 06 83 53
Medlemsregister:  93077886
Regnskap:  48502633
Epost:                    njf@njf.no

Forbundsledelsen

Kjell Atle Brunborg
forbundsleder
Mobil: 982 28 806
Epost: kjellatle.brunborg@njf.no
Jane B. Sæthre
nestleder
Mobil: 908 78 583
Epost: jane.sethre@njf.no
Audun Sør-Reime Foto: Nina HanssenAudun Sør-Reime
opplysningssekretær
Mobil:911 29 195
Epost:  asr@njf.no
Kjell Næss
sekretær
Mobil: 909 25 001
Epost: kjell.ness@njf.no
Tor Egil Pålerud
sekretær
Mobil: 481 04 309
Epost: tor.egil.palerud@njf.no

Ansatte

Ellen Bergli
Telefon: 93077886
Epost: ellen.bergli@njf.no
May Olsen
Mobil:48502633
Epost: maytorunn.olsen@njf.no

NJF-magasinet

Øystein Bråthen
fagredaktør – LO Media
Telefon: 905 18 949
Epost: oystein.braathen@lomedia.no