Bli medlem!

Bli medlem!2017-02-21T21:57:31+00:00

Norsk Jernbaneforbund har tillitsvalgte nær deg.

Meld deg inn her!

Forbundet tilbyr medlemskap til alle ansatte i NSB med datterselskaper, Bane Nor SF, Jernbanedirektoratet, Togvedlikehold AS, Materiellselskapet AS, Entur AS og annen jernbanerelatert virksomhet. Forbundet har rundt 6.300 medlemmer, hvorav 1.200 kvinner.

Derfor bør du velge Norsk Jernbaneforbund:

 • Vi ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
 • Vi har nærmere 900.000 nye LO-kamerater til deg
 • Vi har bank og forsikring
 • Vi har kurs og skolering som gir deg kompetanseheving
 • Vi har gode stipendieordninger, også til etter- og videreutdanning
 • Vi kan tilby juridisk bistand
 • Vi har representanter i bedriftenes styrer
 • Vi har påvirkningsmulighet på avgjørelser som er viktige for deg
 • Vi har hytter og fritidsboliger til utleie
 • Vi har et fagblad som sendes deg månedlig
 • Vi er med i fordelsordningen LOfavør

Vil du vite mer? Ring tlf. 93 07 78 86 eller send epost til ellen.bergli@njf.no

Meld deg inn her!

 

Privacy Policy Settings