Norsk Jernbaneforbund har tillitsvalgte nær deg.

Meld deg inn her!

Forbundet tilbyr medlemskap til alle ansatte i NSB med datterselskaper(NSB Persontog, NSB Gjøvikbanen, Nettbuss AS, Cargonet AS, Terminaldrift AS, NSB Trafikkservice AS), Bane Nor SF, Jernbanedirektoratet, Mantena AS, Norske Tog AS, Entur AS, Stadler Bussnang/service AS, Baneservice AS og annen jernbanerelatert virksomhet. Forbundet har rundt 6.500 yrkesaktive  medlemmer, hvorav 1.200 kvinner.

Derfor bør du velge Norsk Jernbaneforbund:

 • Vi ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår
 • Vi har nærmere 900.000 nye LO-kamerater til deg
 • Vi har bank og forsikring
 • Vi har kurs og skolering som gir deg kompetanseheving
 • Vi har gode stipendieordninger, også til etter- og videreutdanning
 • Vi kan tilby juridisk bistand
 • Vi har ansattevalgte styremedlemmer i bedriftenes styrer
 • Vi har påvirkningsmulighet på avgjørelser som er viktige for deg
 • Vi har hytter og fritidsboliger til utleie
 • Vi har et fagblad som sendes deg månedlig
 • Vi er med i fordelsordningen LOfavør

Vil du vite mer? Ring tlf. 93 07 78 86 eller send epost til ellen.bergli@njf.no

Meld deg inn her!