Verkstedarbeidernes landsråd organiserer fagarbeidere, spesialarbeidere, produksjonsledere, planleggere, gruppeledere, kontrollører, lagerarbeidere og administrativt personale innenfor følgende bedrifter:

  • Mantena Grorud, Oslo
  • Mantena Lodalen Oslo
  • Mantena Sundland, Drammen
  • Mantena Stavanger
  • Mantena Bergen
  • Mantena Marienborg, Trondheim
  • Mantena Skien
  • Mantena Hamar

Adresse:
Mantena AS Grorud
Eilert Smiths vei
0975 Oslo

Telefon: 24 08 60 46
Mobil: 901 83 163

Leder: Petter Trønnes
Epost: petter.tronnes@mantena.no

Nestleder: Jomar Kvitland
Epost: jomar.kvitland@mantena.no

Sekretær: Andreas Papoutsis
Epost: andreas.papoutsis@mantena.no

Kasserer: Nils Ole Morken
Epost: nils.ole.morken@mantena.no
Mobil: 901 83 163

 

Foreninger

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo
Epost: svfgrd@mantena.no

Verkstedklubben Lodalen
Epost: glen.atle.noss@mantena.no

Vestbanenes Verkstedarbeiderforening, Drammen
Epost: vestbanenes.verkstedarbeiderforening@nsb.no

Statsbanenes Verkstedforening, Trondheim 
Epost: statbanensverkstedforeningm@nsb.no

Hamar Distrikts Verkstedarbeiderforening, Hamar
Epost: morten.brohjem@mantena.no

Verkstedforeninga, Skien
Epost: marius.sandland@mantena.no

Jernbanenes Verkstedarbeiderforening, Bergen
Epost: verkstedpersonaletsavdeling.bergen@nsb.no

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Stavanger 
Epost: helgel@mantena.no