Schweigaardsgate 12
0185 Oslo

Epost: oelektro@online.no
Telefon: 23 15 30 92
Telefaks: 23 15 31 73
Nettforum: elektropersonalet.origo.no

Styret

Leder: Janina Hortmann
Epost: janina.hortman@banenor.no
Telefon: 75 57 26 80
Mobil: 916 72 680

Nestleder:  Tommy Hansen
Epost: hanto@banenor.no
Mobil: 916 59971

Nestleder: Lars Ollengrath
Epost: lars.ollengrath@banenor.no
Mobil: 469 52 422

Sekretær: Sverre Kringtrø
Epost: sverre.kringtro@banenor.no
Telefon: 72685
Mobil: 916 79 063

kasserer: Linda Torrissen
Epost: Linda.Torrissen@banenor.no
Mobil: 916 79 063

Saksbehandler, sterkstrøm:
Marius Benmessaoud-Tangen
Epost: marius.Benmessaoud-Tangen.no
Mobil: 906 50 084

Saksbehandler, signal:
Petter Øversveen
Epost: Petter.Oversveen@banenor.no
Mobil: 40020568

Saksbehandler, tele data:
Arne Augestad
Epost: arne.augestad@banenor.no
Mobil: 916 59 080

Saksbehandler, strømforsyning:
Vidar Edvardsen
Epost: vidar.edvardsen@banenor.no
Mobil: 916 59 969

Saksbehandler, bane energi:
Trond Jørgensen
Epost: trond.jorgensen@banenor.no
Mobil: 916 59 838

Saksbehandler, El-kraft sentralene:
Håkon Gilberg
Epost: Hakon.Gilberg@banenor.no
Mobil: 908 67 515

Ungdomskontakt:
Pål Christian Furuseth Kolbergsrud
Epost: Hakon.Gilberg@banenor.no
Mobil: 908 67 515

Foreninger/klubber

> Se komplett liste på Elektropersonalets nettforum