Konduktørenes landsråd organiserer billettører, konduktøraspiranter, konduktørassistenter, konduktører, overkonduktører, togkontrollører, konduktørledere og assisterende konduktørledere i konduktørtjenesten, noen administrative stillinger i konduktørenheten, servicemedarbeider i NSB AS, konduktører i Gjøvikbanen AS.

Adresse:
Schweigaardsgate 12
0185 Oslo

Epost: konduktorenes.landsrad@nsb.no
Telefon: 23 15 13 12

Leder: Ove Sindre Lund
Adresse: Linneaveien 3, 2611 Lillehammer
Epost: olund@hotmail.no
Mobil: 91129196

Nestleder: Anita Lie
Adresse: Rødtvetveien 11, 0955 Oslo
Epost: anitalie@gmail.com
Telefon: 930 38 420

Sekretær/kasserer:Per-Egil Rustberggard
Adresse: Viskevegen 6, 3570 ÅL
Epost: per.egil.rustberggard@nsb.no
Telefon: 490155230

 

Foreninger/klubber

Oslo Distrikt Konduktørforening
Møllergt.10
0179  Oslo
Epost: frankharaldm@hotmail.com

Leder: Frank Harald Frøkedal
Adresse: Linnesbakken 15, 3426 Gullhaug
Epost: frankharaldm@hotmail.com
Mobil: 46 42 45 18

Drammen  Distrikt Konduktørforening
Epost: kondfor.drammen@nsb.no

Leder: Nils Olav Slette
Adresse: Rooaveien 6, 3300 Hokksund
Epost: noslette@broadpark.no
Mobil: 958 81 134

Trondheim Konduktørforening
Epost: k3@nsb.no

Leder: Jan Asbjørn Moe
Adresse: Brushaneveien 31 E, 7082 Kattem
Epost: jan-mo@online.no
Mobil: 908 62 398

Konduktørforeningen Hamar 
Epost:konduktorforeningenH@nsb.no

Leder: Leder Morten Brenden
Rysvea 31
2322 Ridabu
Mob: 91666479
Epost: mbrenden@gmail.com

Bergensbanen Konduktørforening
Epost: bbkf1896@gmail.com

Leder: Kenneth Brunborg
Adresse: Herman Gransvei 5, 5161 Laksevåg
Mobil: 98004247
Epost: kbrunb@gmail.com

Konduktørforeningen i Kristiansand
Epost: kondforening.kristiansand@nsb.no

Leder: Kay Atle Skeie
Adresse: Dvergsnekollen 44, 4639 Kristiansand
Mobil: 901 35 882

Stavanger Konduktørforening
Epost: konduktorforening.stavanger@nsb.no

Leder: Svein Inge Svendsen
Adresse:
Epost: Svein.inge.svendsen@nsb.no
Tlf. 454 18 785

Foreningen NJF Gjøvikbanen avd. 49
Epost: njf.gjovikbanen@nsb.no

Leder: Rolf Åge Smith
Adresse: Midtstien 8, 2750 Gran
Telefon: 61 32 99 41
Mobil: 924 64 297