Adresse:
Schweigaardsgate 12
0185 Oslo

Epost: oelektro@online.no
Telefon: 23 15 30 92
Telefaks: 23 15 31 73
Nettforum: elektropersonalet.origo.no

Leder: Janina Hortmann
Epost: janina.hortman@banenor.no
Telefon: 75 57 26 80
Mobil: 916 72 680

Nestleder:  Tommy Hansen
Epost: hanto@banenor.no
Mobil: 916 59971

Sekretær/kasserer: Sverre Kringtrø
Epost: sverre.kringtro@banenor.no
Telefon: 72685
Mobil: 916 79 063

Saksbehandler, sterkstrøm: Svein Bæra
Telefon: 56 52 80 59
Mobil: 916 59 880

Saksbehandler, signal: Leif Arne Storrustløkken
Adresse: Signalavdelingen, Otta
Epost: last@banenor.no
Telefon: 62 51 37 97
Mobil: 916 71 124

Saksbehandler, tele data: Vegard Fikke
Adresse: Tele/El, Hamar
Epost: vegard.fikke@banenor.no
Telefon 62 51(7) 31 45
Mobil: 916 59 061

Saksbehandler, strømforsyning: Vidar Edvardsen
Adresse: Stømforsyning, Sarpsborg
Epost: vidar.edvardsen@banenor.no
Mobil: 916 59 969

Saksbehandler, bane energi: Frank Flåm
Adresse: Stortorget, Oslo
Epost: flafra@banenor.no
Telefon: 55630
Mobil: 916 71 124

 

Foreninger/klubber

Se komplett liste på Elektropersonalets nettforum