Adresse:
Schweigaardsgate 12
0185 Oslo

Epost: oelektro@online.no
Telefon: 23 15 30 92
Telefaks: 23 15 31 73
Nettforum: elektropersonalet.origo.no

Leder: Janina Hortmann
Epost: janina.hortman@banenor.no
Telefon: 75 57 26 80
Mobil: 916 72 680

Nestleder:  Tommy Hansen
Epost: hanto@banenor.no
Mobil: 916 59971

Nestleder: Lars Ollengrath
Epost: lars.ollengrath@banenor.no
Mobil: 4746952422

Sekretær: Sverre Kringtrø
Epost: sverre.kringtro@banenor.no
Telefon: 72685
Mobil: 916 79 063

kasserer: Linda Torrissen
Epost: Linda.Torrissen@banenor.no

Mobil: 916 79 063

Saksbehandler, sterkstrøm: Benmessaoud-Tangen Marius
strong>
Epost:
marius.Benmessaoud-Tangen.no

Mobil: 90650084

Saksbehandler, signal: Petter Øversveen
Epost: 
Petter.Oversveen@banenor.no
Mobil: 40020568

Saksbehandler, tele data: Arne Augestad
Epost: 
arne.augestad@banenor.no
Mobil: 916 59 080

Saksbehandler, strømforsyning: Vidar Edvardsen
Epost: 
vidar.edvardsen@banenor.no
Mobil: 916 59 969

Saksbehandler, bane energi: Trond Jørgensen
Epost: trond.jorgensen@banenor.no
Mobil: 916 59 838

Saksbehandler, El-kraft sentralene: Håkon Gilberg
Epost:
Hakon.Gilberg@banenor.no
Mobil: 90867515

Ungdomskontakt: Pål Christian Furuseth Kolbergsrud
Epost:
Hakon.Gilberg@banenor.no
Mobil: 90867515

 

Foreninger/klubber

Se komplett liste på Elektropersonalets nettforum