Banepersonalets landsråd organiserer personale innen linjetjenesten i Bane Nor SF,. Landsrådet har fagforeninger i Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim, Kristiansand/Stavanger, samt klubb i Narvik.

Leder: Jan Georg Daae Hansen
Epost: daae@banenor.no
Mobil: 916 91 155 – 916 50 135

Nestleder: John Lars Skjefte
Adresse: Vollvegen 4,7380 Ålen
Epost: jols@banenor.no
Mobil: 97 77 82 75

Kasserer/sekretær: Ola Rune Kleiven
Epost: kleoru@banenor.no
Mobil: 916 73 799