Administrasjon- og Ledelsespersonalets Fagforening (ALF) organiserer medlemmer som er ledere eller ansatt i administrasjonen i morselskapet NSB.

Epost: alf_styret@nsb.no
Telefon: 48 16 06 89

Styret

Leder: Vidar Flåm
VidarF@nsb.no
Mobil: 48 16 06 89

Nestleder/sekretær: Per Rasmussen 
Epost: perras@nsb.no
Mobil: 91652567

Kasserer: Bente Håkelien
Epost: Bente.Hakelien@nsb.no
Mobil: 46962858