Landsrådene er en rådgivende fellesorganisasjon bestående av foreninger innenfor en gruppe. Rådene har adgang til å danne samarbeidsråd sammen med andre landsråd fra samme tjenestegren.

Forbundet har følgende landsråd og landsdekkene foreninger:

> Administrasjon- og Ledelsespersonalets Fagforening

> Baneservice Fellesforening

> Banepersonalets landsråd

> Bilpersonalets landsråd

> Cargo landsrådet

> Elektropersonalets landsråd

> Entur Landsforening avd. 86

> Flytogforeningen

> Klargjøringpersonalets Fagforening

> Konduktørenes landsråd

> Landsrådet for trafikk, teknikk og administrasjon

> NJF Jernbanedirektoratet avd. 89

> Verkstedarbeidernes landsråd