Landsråd

Landsråd2018-02-05T13:18:24+00:00

Landsrådene er en rådgivende fellesorganisasjon bestående av foreninger innenfor en gruppe. Rådene har adgang til å danne samarbeidsråd sammen med andre landsråd fra samme tjenestegren.

Forbundet har følgende landsråd og landsdekkene foreninger:

 

 

Privacy Policy Settings