Landene med mest vellykket jernbanedrift går motsatt vei av regjeringen. Vi har forskningen på vår side. Samlet styring av jernbanen gir mest effektiv drift, og mest fornøyde kunder.

Regjeringens jernbanereform er en oppskrift på privatisering og konkurranseutsetting. Privatisering fører ikke til en mer effektiv jernbane. Flere land har forsøkt. Resultatet blir en dyrere og dårligere jernbane.

  • Suksessfaktor nr. 1 er hvor mange penger man bruker på jernbane
  • Suksessfaktor nr. 2 er samlet styring, ikke oppsplitting

Tyskland og Frankrike har 70 prosent av all passasjertrafikk i Europa. Begge landene sverger til en samlet styring av jernbanen, med ett felles selskap for vedlikehold, skinner og drift. Såkalt helintegrert. Tyskland velger en samlet og sterk organisering fordi det er mest effektivt. Tyskland og Frankrike er på topp på jernbane, sammen med Sveits. Alle landene sverger til ett felles jernbaneselskap med sterk statlig styring. Mest igjen for pengene får Finland, hvis man tenker bedriftsøkonomisk. Finland har en samlet organisering.

Jernbanen i Norge er ikke perfekt og vi kan peke på mange forbedringsbehov. For liten kapasitet i rush rundt de store byene. Gamle ubekvemme tog må erstattes, dobbeltspor må bygges, gammel skinnegang må rustes opp, gamle elektriske anlegg utbedres. 70 prosent av alle forsinkelser skyldes nemlig infrastruktur. Den blir ikke bedre av konkurranseutsetting. 94 prosent av norsk jernbane er enkeltspor. Det blir ikke flere dobbeltspor av konkurranseutsetting. Det som kreves er økonomiske midler over tid, for å ruste opp jernbanen til å bli framtidens transportvinner. Jernbanereformer vektlegger privatisering, oppsplitting og konkurranseutsetting. Mens kjerneproblemet er dårlig infrastruktur. Flytoget fungerer fordi flytoget har moderne infrastruktur. Det er oppskriften på en god jernbane.

Forskningen vi støtter oss på:

Forskningsrapporter det henvises til i oppsummeringen:

 

 

Følg og delta på sosiale medier
med hashtag #jernbanereformen

Del dette: