Jernbanereformen er oppskriften på en dårligere, dyrere og mer byråkratisk jernbane. Jernbanen har vært landets transportpulsåre i over 150 år. Regjeringens jernbanereform er en blankofullmakt til å eksperimentere med jernbanens framtid.

 

De landene som har den beste jernbanen har valgt å gå motsatt vei, å samle framfor å splitte opp. Regjeringen har valgt å kopiere de som mislykkes, framfor å kopiere de som lykkes.

Regjeringspartiene vedtar i 2015, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti, den største endringen av norsk jernbane på 100 år. Reformen tvinges gjennom uten å lytte til råd fra ansatte, eksperter og forskere. Behandlingstiden er fire uker.

Håndteringen av reformen er direkte uforsvarlig. Ingen rekker å utrede konsekvensene for jernbanen i løpet av fire uker. Ingen rekker å sette seg inn i virkningene på lang sikt. Ingen rekker å utrede konsekvensene for sikkerheten.

Jernbanereformen omhandler en storstilt privatisering og oppsplitting av jernbanen i Norge. 10.000 ansatte og hundretusener av reisende på jernbanen blir berørt.

Jernbanen i Norge er NSB. Regjeringen vil strupe NSB, og heller la utenlandske statlige selskaper sikre seg overskudd av våre felles verdier. Jernbanereformen er tilrettelegging for konkurranse og privatisering. Konkurransen vil stå om strekninger, ikke om kundene.

Staten bruker skattepenger til å kjøpe togtjenester for tre milliarder kroner i året. Private vil konkurrere om å sikre overskudd av dine skattepenger og billetter. Vi mener pengene bør gå tilbake til samfunnet, framfor utenlandske togselskaper.

LO, Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund ønsker en samlet jernbane der den ene hånda vet hva den andre gjør. Vi ønsker å samle NSB og Jernbaneverket under et felles selskap; NSB Holding. Med samordning mellom de som bevilger penger, de som bygger jernbane, de som kjører togene og publikums behov.

Erfaringer fra Europa og resten av verden viser at samlet styring av jernbanen gir mest effektiv drift, og mest fornøyde kunder.

Ansatte på jernbanen lever av og for våre passasjer og kunder. Vi mener jernbanereformen setter jernbanens framtid på spill. Vi mener regjeringen er på feil spor.

Hva Regjeringen sier, og hva det egentlig betyr:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP):

«Målet er å gjøre jernbanen mer effektiv og bedre organisert. Med jernbanereformen vil vi få mer jernbane for pengene»

Fakta: Oppsplitting fører til mer byråkrati. Ikke mer effektivitet. Forskning viser at privatisering og konkurranseutsetting IKKE gir samfunnet mer jernbane for pengene.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H):

«Målet er ikke å spare penger ved å la selskaper konkurrere på lavest mulig lønn og pensjon»

Fakta: I stortingsmeldingen står det at dette kan avgjøres av selskapene.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF):

«Passasjerene kommer til å oppleve en enklere reisehverdag»

Fakta: I Sverige og England er tilbudet blitt dyrere og dårligere.

Stortingsrepresentant Abid Q. Raia (V):

«Vi tar nå viktige grep for å utvikle framtidens togtilbud, slik at vi kan kutte klimautslipp»

Fakta: Ingenting gir bedre klimagevinst enn å flytte gods fra lastebil til jernbane. CargoNet, landets viktigste godsselskap, blir hardt rammet av regjeringens oppsplitting og kan i verste fall måtte avvikles.

Følg og delta på sosiale medier
med hashtag #jernbanereformen

Del dette: