Regjeringen vil la private skumme fløten av Norges største jernbanesuksess de siste årene. Ved et salg av Flytoget, som Regjeringen ikke legger skjul på at de fortsatt vurderer i meldingen, gir regjeringen eventuelle kjøpere «bonus» for å konkurrere fritt med et «ribbet» NSB.

Samfunnet går på et nederlag, mens Regjeringen vil la utenlandske selskaper sikre seg overskudd i årevis tilnærmet uten risiko. Rett og slett fordi flytoget er en så stor suksess at de trolig er sikret gevinst i all overskuelig framtid. Innkjøringen, markedsføringen, materiell og infrastruktur er i stor grad av betalt av dine skattepenger.

Det vitner om at regjeringen ikke er opptatt av fellesskapet, men av ideologi. At private er det hellige mantraet, uansett konsekvenser for fellesskapet. Det blir som å «gi bort» huset etter at gjelden er nedbetalt, for å leie resten av livet.

Privatisering fører ikke til mer effektiv jernbane. Konkurranseutsetting fører til mer byråkrati. Flere land har splittet opp og privatisert jernbanen. Resultatet blir en dyrere og dårligere jernbane. Landene med mest vellykket jernbanedrift går motsatt vei av regjeringen. En god jernbane handler om hvor mye penger det offentlige bruker, ikke privatisering.

Jernbanedrift er så komplisert at det er nødvendig med en samlet og sterkt organisering. Sverige har privatisert sin jernbane, og koster jernbanen det dobbelte av i Norge per innbygger. I England er prisene skyhøye i forhold til Norge.

Ansvarspulverisering er resultatet ved oppsplitting og privatisering. Fører til mer byråkrati. Faktureringsregime framfor handling. Ved avvik, alltid spørsmål om hvem har ansvaret. Ikke hvordan løses raskest mulig. Jussen blir viktigere enn regularitet. Samfunnsoppdraget blir borte. Det handler om å beskytte seg selv og sitt. Om å sikre overskudd.

Hva skjer med privatisering av jernbanen? Se filmene «Avsporing»:

Kort versjon:

Lang versjon:

Følg og delta på sosiale medier
med hashtag #jernbanereformen

Del dette: