Høyre og Frp privatiserer bort muligheten til å bygge en god jernbane for framtiden. Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, LO og LO Stat vil at Norge skal følge etter de landene som lykkes med jernbanen. De landene som samler styringen av jernbanen. Oppsplitting, konkurranseutsetting og privatisering er feil oppskrift.