- Vi skjønner at det kan være uenighet om lønnsfordeling. Men vi aksepterer ikke at GlobalConnect utfordrer fundamentet i den norske arbeidslivsmodellen og frontfaget. Derfor er vi i streik, sier Tor Egil Pålerud i NJF.

– Vi skjønner at det kan være uenighet om lønnsfordeling. Men vi aksepterer ikke at GlobalConnect utfordrer fundamentet i den norske arbeidslivsmodellen og frontfaget. Derfor er vi i streik, sier Tor Egil Pålerud i NJF.