Landsmøte 2012: Revisors og kontrollkomiteens beretninger