2012.01.03: Etterlevelse av regler for innleie og utleie av arbeidskraft