2011.09.19: Offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen