2009.09.14: Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelser