2009.03.18: Endringer i lisensforskriften og fordelingsforskriften