2008.09.14: Forordning om europeisk privat selskap