Hensikt

Ungdomsutvalget i Norsk Jernbaneforbund skal være et organ for forbundets unge medlemmer og har som formål å:

  1. Arbeide for økt fokus på ungdomsarbeid i foreninger, klubber, landsråd og landsforeninger
  2. Arbeide aktivt med skolering av unge tillitsvalgte gjennom kurs, konferanser og andre arenaer som er hensiktsmessige
  3. Bidra til å planlegge og å gjennomføre lokale arrangementer og samlinger for unge medlemmer i samråd med de lokale organisasjonsleddene

Aktivitet

  1. Ungdomskonferansen
  2. Ungdomsutvalget

Ungdomskonferansen

  1. Ungdomskonferansen skal avholdes årlig på tid og sted som fastsettes av ungdomsutvalget seinest 6 måneder før den avholdes
  2. Øvre aldersgrense for deltakelse på ungdomskonferansen er 35 år
  3. Ungdomsutvalgets årsberetning legges fram for ungdomskonferansen
  4. Vedta årlig handlingsplan for ungdom i Norsk Jernbaneforbund basert på forbundets «Ungdomspolitiske plattform»

Ungdomsutvalget

Forbundsstyret oppnevner ungdomsutvalget basert på innspill fra landsforeninger og landsråd. Utvalget konstituerer seg sjøl.

Ungdomsutvalget består av 6 medlemmer + vararepresentanter.

Leder (NJFs ungdomsrepresentant) tiltrer forbundsstyret i Norsk Jernbaneforbund med tale og forslagsrett.

Alle utvalgsmedlemmer oppnevnes for to år. Leder og nestleder velges annenhvert år for to år om gangen.

Det er møteplikt i utvalget, forfall må meldes.

 Handlingsplan

Handlingsplanen er styrende det kommende året for ungdom i Norsk Jernbaneforbunds gjøremål.

Aktivitetsplan og forslag til budsjett legges fram for forbundets opplysningssekretær.

Kontrollkomiteen i Norsk Jernbaneforbund

Ungdomsutvalget skal legge fram møtereferater til komiteen.