BYGGE VIDERE: – Vi skal bygge videre på avtalen vi har landet i dag, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

BYGGE VIDERE: – Vi skal bygge videre på avtalen vi har landet i dag, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.