Kjell Atle Brunborg, leder i Norsk Jernbaneforbund.