Høringsnotat_organisering av stab og støttefunksjoner i JBV