Regjeringen vil flytte råderetten over jernbanen til EU. Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner. 

Stortinget behandler nå EUs fjerde jernbanepakke. Høyre, KrF, Venstre og Frp vil la EU bestemme over Norges jernbane til evig tid. 

EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge muligheten til å bestemme sikkerhet og organisering av jernbanen.

EU vil gjøre anbud, privatisering og konkurranseutsetting obligatorisk for all framtid.

EU vil la togselskapene selv bestemme opplæring, bemanning og kompetanse. Vi krever felles regelverk for alle som kjører persontog i Norge.

Framtiden er kollektiv. Toget er klimavinner. Min og din jernbane må styres fra Norge, ikke underlegges EU. Du får tryggere og bedre togreise uten EUs fjerde jernbanepakke.