Regjeringen vil flytte råderetten over jernbanen til EU. Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner. 

Stortinget skal i år behandle EUs fjerde jernbanepakke. Sier Stortinget ja, blir Norge pålagt å avgi suverenitet over egen jernbane, Statens Jernbanetilsyn blir avskiltet og Norge må innføre EUs jernbanepolitikk til evig tid, utenfor Stortingets kontroll.

EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge muligheten til å bestemme sikkerhet og organisering av jernbanen.

EU vil gjøre anbud, privatisering og konkurranseutsetting obligatorisk for all framtid.

EU vil la togselskapene selv bestemme opplæring, bemanning og kompetanse. Vi krever felles regelverk for alle som kjører persontog i Norge.

Framtiden er kollektiv. Toget er klimavinner. Min og din jernbane må styres fra Norge, ikke underlegges EU. Du får tryggere og bedre togreise uten EUs fjerde jernbanepakke.

Les mer om hvorfor EUs fjerde jernbanepakke må stoppes