BUSSTREIK: Forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre holder appell på Youngstorget