2021-032-motebok-og-forslag connect enighet

Enige om lønnsoppgjøret i GlobalConnect