Uttalelser fra landsmøtet 2016:

Bekjemp arbeidsløsheten
Politisk uttalelse
Samferdselspolitisk uttalelse
Solidaritet med mennesker på flukt
Norsk Jernbaneforbund sier nei til TISA og TTIP avtaler
Pensjonsreformen
Rettigheter
Forsvar tariffavtaler
Pensjon
Jernbanereformen
Havnekonflikten
Nei til privatisering
Snowden

 

2012: Landsmøteuttalelse om samferdselspolitikk

2012: Landsmøteuttalelse om den politiske situasjonen

2012: Landsmøteuttalelse om boligpolitikk

2012: Landsmøteuttalelse om Gaza

2012: Etterlevelse av regler for innleie og utleie av arbeidskraft

2012: Offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen

2011: EUs transportpolitikk fram mot 2050

2010: EUs direktiv om felles jernbaneområde

2010: EUs direktiv om arbeidsinnleie

2010: Bedre sykefraværsoppfølging

2010: EUs direktiv om datalagring

2010: Klimakur 2010

2010: Endringer i forordning EF1371/2007

2010: Skattelegging av pensjonsinntekt

2009: Ny terminal på Oslo Lufthavn Gardermoen

2009: Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelser

2009: Landtransport av farlig gods

2009: Endringer i lisensforskriften og fordelingsforskriften

2009: Ny framtidig arbeidsskadeforsikring

2008: Endring i yrkestransportloven og jernbaneloven

2008: Endring av arbeidsmiljøloven

2008: Forordning om europeisk privat selskap

2008: Konsekvenser av tjenestedirektivet

2008: Endringer i EUs arbeidstidsdirektiv

2008: Likelønnskommisjonens forslag