Norsk Jernbaneforbunds hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og styremedlemmer i bedrifter der forbundet har tariffavtale:

 

Broadnet AS

Hovedtillitsvalgt:
Lene Berg

 

Baneservice AS

Hovedtillitsvalgt:
Ole Strøm

Hovedverneombud:
Tom Bragen

Styremedlemmer:
Ole Strøm
Tom Bragen

 

Bring Linehaul AS (Nettlast)

Hovedtillitsvalgt:
Geir Ivar Raknem

Styremedlemmer:
Kjetil Gjertsen

 

 Vy CargoNet AS

Hovedtillitsvalgt:
Mariann Ravnanger

Hovedverneombud:
Erik Lien

Styremedlemmer:
Liv Haabeth
Mariann Ravnanger

 

Flytoget AS

Hovedtillitsvalgt:
Per Stene

Styremedlem:
Per Stene
Camilla Asker

 

Banenor

Hovedtillitsvalgt:
Jan Georg Daae Hansen (Bane)
Rune Dahlen (LTTA)
Janina Hortmann (Elektro)

Hovedverneombud:
Jan Erik Vik

 

Mantena AS

Hovedtillitsvalgt:
Petter Trønnes

Hovedverneombud:
Terje Borgersen

Styremedlemmer:
Petter Trønnes
Kjell Næss
Jomar Kvitland

 

MTAS AS

Hovedtillitsvalgt:
Bjørn Sivertsen

 

Vy Buss AS

Hovedtillitsvalgt:
Finn Arne Solberg

 

Vy AS

Hovedtillitsvalgte:
Ove Sindre Lund
Vidar Flåm

Hovedverneombud:
Lise Lotte Solum

Styremedlemmer Vy-konsernet:
Ove Sindre Lund
Jan Audun Strand
1.varast.medl. Anita Lie

 

Vy Gjøvikbanen

Hovedtillitsvalgt:
Rolf Åge Smith

 

Vy Trafikkservice AS

Hovedtillitsvalgt:
Wenche Bye

Hovedverneombud:
Arne Rokne

Styremedlemmer:
Wenche Bye
Arne Rokne

 

Stadler AS

Hovedtillitsvalgt:
Ole Sigurd Lambach

 

RGT Togservice AS

Hovedtillitsvalgt:
Dirlen Hermes