Finanskonsernet Jernbanepersonalets bank og forsikring ble etablert 1. januar 2001 av Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) og Jernbanepersonalets Sparebank (JS).

Både Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidige og Jernbanepersonalets Sparebank ble i sin tid startet av de jernbaneansatte, og har historisk sett hatt en sterk forankring til de faglige organisasjonene innenfor bedriften NSB. Finanskonsernet drives uten profittmotiver, og har ingen avkastning til noen eiere.

Jernbanepersonalets bank og forsikring har fast bemannede servicekontorer i Oslo, Drammen, Hamar, Bergen, Narvik, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Det er også forsikringsrådgivere flere andre steder i landet. Her finner du en oversikt over hvor du kan kontakte Jernbanepersonalets bank og forsikring

Som medlem Norsk Jernbaneforbund blir du automatisk med i en kollektiv forsikringsordning.

Gruppelivsforsikring

  • Ordningen gir utbetaling til etterlatte når medlemmet dør. Så lenge medlemmet er i live blir det også utbetaling når ektefelle/samboer eller barn under 21 år dør.
  • Gruppelivsforsikringen opphører ved fylte 75 år.

Ulykkesforsikring

  • Denne forsikringen gir utbetaling ved ulykkesskader i arbeid og fritid som fører til død eller varig medisinsk invaliditet.
  • Størrelsen på utbetalingen avhenger av alder og familiesituasjonen på skadedagen, men omfatter også utbetaling ved ektefelle/samboers død forårsaket av ulykke, samt ulykke som medfører varig medisinsk invaliditet på ektefelle/samboer og deres hjemmeværende barn under 21 år.
  • Ulykkesforsikringen opphører ved fylte 80 år.

Advokatforsikring

  • Kontaktnr. Advokatforsikringen JFG er: tlf.:23358810

Tilleggsforsikringer

Jernbanepersonalets bank og forsikring tilbyr også individuelle tilleggsforsikringer til en gunstig pris.