Felles for alle overenskomster

Protokoll, A-delen 2018 – 2020

 

NSB AS

Overenskomst mellom NSB AS og Norsk Jernbaneforbund 2018-2020

NSB AS og Gjøvikbanen

Overenskomst gjeldende fra 1. april 2017

NSB Trafikkservice AS

Overenskomst, Trafikkservice 2018

Arrive AS

Bane NOR SF

Overenskomst i Bane NOR 2018

Protokoll, tarifforhandlinger del B

Baneservice AS

Overenskomst, Baneservice 2018 – 2020

Bring Linehaul AS (Nettlast AS)

Overenskomst, Bring Linehaul 2018

Broadnet AS 

Overenskomst 2018 – 2020

CargoNet AS

Mellomoppgjøret i Cargonet 2019

Overenskomst mellom NJF og Cargonet 2018

Entur AS

Overenskomst mellom Entur AS og Norsk Jernbaneforbund 2018

Flytoget AS

Overenskomst, Flytoget 2018

Mantena AS

Overenskomst, Mantena 2018

Mitrans AS

Overenskomst 2010-2012
Protokoll 2012

Nettbuss AS

Bussbransjeavtalen i Spekter 2018-2020

Protokoll, Nettbuss