Overenskomster2018-09-24T16:10:22+00:00

Felles for alle overenskomster

Protokoll, A-delen 2018 – 2020

Arrive AS

Overenskomst 2010-2012

Bane NOR SF

Overenskomst i Bane NOR 2018

Protokoll, tarifforhandlinger del B

Baneservice AS

Overenskomst, Baneservice 2014-2016

Bring Linehaul AS (Nettlast AS)

Protokoll, Bring Linehaul 2014

Overenskomst, Bring Linehaul 2014-2016

CargoNet AS

Protokoll, Cargonet 2014

Overenskomst, Cargonet 2014

Entur AS

Overenskomst mellom Entur AS og Norsk Jernbaneforbund 2018

Flytoget AS

Protokoll, Flytoget 2014

Overenskomst, Flytoget 2014

Mantena AS

NJF-Mantena overenskomst 2016-2018

Mitrans AS

Overenskomst 2010-2012
Protokoll 2012

Nettbuss AS

Bussbransjeavtalen i Spekter 2018-2020

Protokoll, Nettbuss

 

NSB AS og Gjøvikbanen

Overenskomst gjeldende fra 1. april 2017

NSB Trafikkservice AS

Protokoll, Trafikkservice

Overenskomst, Trafikkservice

 

Broadnet AS (Ventelo AS)

Overenskomst 2010-2012
Protokoll 2012

 

Stadler

Protokoll, Stadler

Overenskomst, Stadler

 

 

 

 

Privacy Policy Settings