Bilpersonalets landsråd organiserer renholdere, sjåfører, mekanikere og mellomledere i Vy Nettbuss AS, og har fem foreninger.

> Les mer på landsrådets hjemmeside

Styret

Leder: Jan Audun Strand
Epost: jas@njfbil.no
Mobil: 481 61 333

Nestleder: Ola Skorem
Epost: os@njfbil.no
Mobil: 916 59 961

Kasserer/sekretær: Arne Meådal
Epost: am@njfbil.no
Mobil: 934 10 002

Hovedtillitsvalgt Vy buss AS: Finn Arne Solberg
Epost: htv@njfbil.no
Mobil: 458 331 69

Foreninger

Avdeling 05: Gods
Alle ansatte i Nettlast

Foreningsleder: Gjøran Raknem
Epost: scania lover@hotmail.com
Mobil: 997 02 511

Avdeling 14: Innlandet

Foreningsleder: Morten Holm
Epost: leder14@njfbil.no
Mobil: 952 74 029

Avdeling 24: Buskerud, Vestfold og Telemark

Foreningsleder: Per Morten Gjemble
Epost: leder24@njfbil.no
Mobil: 952 74 029

Avdeling 34: Sør- og Vest-Norge

Foreningsleder: Odd Chr. Tufte
Mobil: 916 18 303
Epost: leder34@njfbil.no
Epost: ocufte@online.no

Avdeling 54: Møre og Romsdal

Foreningsleder: Kjell Løndal
Epost: kl@njfbil.no

Avdeling 64: Trøndelag

Foreningsleder: Bernt-Erik Skjetne
Epost: leder64@njfbil.no
Mobil: 980 11 432

Avdeling 114: Østfold

Foreningsleder: Helge Øystrøm
Epost: leder114@njfbil.no
Mobil: 453 95 677

Avd. 214: Oslo og Akershus

Foreningsleder: Tormod Rokstad
Epost: leder214@njfbil.no
Mobil: 995 40 103