AVD.86 Entur Landsforening(ELF),tidligere Salg- og Serviceppersonalets fagforening(SPF) er en landsdekkende forening. Vi organiserer alle ansatte i Entur. Entur er et nyopprettet selskap under Samferdselsdepartementet, og vi har medlemmer på betjente billettsalg,kundesenter, administrasjon og ledere som jobber med salgs- og billettløsninger for jernbanen. Under landsforeningen har vi klubber og tillitsvalgtområder.

Møllergt. 10
0179 Oslo

Epost: Bente.sandaker@entur.org
Telefon: 986 39093

Styret

Leder: Bente Sandaker
Adresse: Grefsenveien 47c, 0485 Oslo
Epost: Bente.sandaker@entur.org
Mobil: 986 39 093

Nestleder: Klaus Ruyter
Epost: klaus.ruyter@entur.org
Mobil: 916 53 959

Kasserer: Tanya Maria Sjøberg
Epost: tanya.maria.sjoberg@entur.org

Ungdomsrepr:Håkon Fjelstad
Epost: hakon.fjelstad@entur.org
Mobil: 469 69 137

Styremedlem :Eli Jeanette Fornes Opheim
Epost: eli.jeanette.fornes.opheim@entur.org
Mobil: 480 63 416

Styremedlem :Eva Hagen Haugen
Epost: eva.hagen.haugen@entur.org
Mobil: 922 43 024

Styremedlem :Tahir Mahmood
Epost: tahir.mamood@entur.org
Mobil: 93436921

Styremedlem :Egil Kolbjørnsen
Epost: egil.kolbjørnsen@entur.org
Mobil: 932 90 286