Baneservice Fellesforening

Baneservice Fellesforening2018-02-05T13:18:24+00:00

Baneservice Fellesforening (BSFF) er tilsluttet Norsk Jernbaneforbund avd. 79. Les mer om foreningen på BSFFs nettside (krever pålogging).

Styret

Leder: Geir Meling Jacobsen
Epost: gmj@baneservice.no
Mobil: 916 56 810

Nestleder: Finn Falkenhaug
Adresse: 2647 Hundorp
Epost: ffa@baneservice.no
Mobil: 916 50 367

Kasserer: Linda Kristiansen
Adresse: Rælingsv. 21,2010 strømmen
Epost: lkr@baneservice.no
Mobil: 916 56 763

Sekretær: Christian Paulsen
Adresse: Martin Skatvedt 12, 0950 Oslo
Epost: cpa@baneservice.no
Mobil: 916 56 825

Opplysningssekretær: Merethe Innervik
Adresse: Hovseterveien 64 C, 0768 Oslo
Epost: min@baneservice.no
Mobil: 916 56 634

Styremedlem: Tom Bragen
Adresse: Knud Øyens vei 18, 1166 Oslo
Epost: tbr@baneservice.no
Mobil: 916 50 083

Styremedlem: Ove Snarheim
Adresse: 3632 ulvdal
Epost: osn@baneservice.no
Mobil: 916 50 072

Styremedlem: Kjell Øimoen
Adresse: Kalbakkslyngen 9, 0951 Oslo
Epost: koi@baneservice.no
Mobil: 916 50 171

Tillitsvalgte i BFF pr.1.12.2012

Asplund, Inge 916 51 439 Vaktmannskap
Birkeland, Per 916 50 086 Elektro
Bragen, Tom 916 50 083 Svakstrøm
Falkenberg, Finn 916 50 367 Tele
Fossum, Jan Morten 916 56 758 KL
Furunes, Jon Otto 916 50 123 Stiking
Enget, Bård 916 56 802 Borerigg
Haga, Per Arne 996 72 860 (priv.) 916 5672 8 (arb.) Relevst. Skotterud
Innervik, Merethe 932 27 170 Administrasjonen
Jacobsen, Geir M. 916 56 810 Administrasjonen
Kristiansen, Linda 916 56763 Administrasjonen
Paulsen, Christian 916 56825 Nyland, brakker
Snarheim, Ove 916 50 149 Elektro
Fagereng, Jan Inge 916 50 417 Maskin
Voldseth, Jan Frode 916 5o 168 Nyland-elektrovst.
Willersrud, Randi 22 45 66 73 Administrasjonen
Øimoen, Kjell 916 50 171 Nyland-elektrovst.

Hovedverneombud

Tom Bragen
Epost: tbr@baneservice.no
Mobil: 91916 50 083

Ansattes representanter i styret til Baneservice AS

Tom Bragen
Epost: tbr@baneservice.no
Mobil: 916 50 083

Geir Meling Jacobsen
Epost: gmj@baneservice.no
Mobil: 916 56 810

 

Privacy Policy Settings