Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene, men vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist er minimum 7 uker før kursstart, dette for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på vi trenger fler som kan, vet og vil.

KURSAKTIVITETER I NJF 2015

Oslo Distrikts Konduktørforening i samarbeid med NJF inviterer til
 kurs i Overenskomst.
Sted: Schweigaards gt 12. Tid: 26/3 kl 09.00
Skriftlig påmelding sendes til foreningens sekretær: Iben.hoey@hotmail.com
Mobil: 907 01 905

NJF Kvinnenettverkskonferanse 03-05.mars, Storefjell

Faglig kurs NJF/ALF og SPF, 5- 7.mars, Hurtigruta

Ny dato! Kassererkonferanse 27. – 29. mai, Storefjell hotell

Temakurs Omstilling i Jernbanesektoren, Osloområdet

NJF Ungdomskonferanse 06.-08.oktober, Storefjell

NJF Lederkonferansen 20.-22.oktober , Storefjell

NJF Forbundsskolen 23. – 27.november, Storefjell

Verkstedarbeiderskolen

For yngre medlemmer av verkstedarbeiderforeningene som er eller vil bli tillitsvalgte.

Kurset blir avviklet 05.05.15 – 07.05.15 på Storefjell.

Påmelding til Petter Trønnes (petter.tronnes@mantena.no) innen 10.04.15.
Kurset gir rett til permisjon etter Hovedavtalen Spekter-LOStat § 26.

Flere kurs

Se LO Stats kursoversikt