Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene, men vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist(njf@njf.no) er minimum 7 uker før kursstart, dette for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på vi trenger flere som kan, vet og vil.

 

KURSPLAN NJF 2020

Skolering og organisasjonsfaglige kurs

Verneombud- og tillitsvalgtkurs 10- 12. mars Storefjell høyfjellshotell

Introduksjonskurs nye medlemmer 2.-3. juni Oslo

Introduksjonskurs nye medlemmer 9.-10. sept Trondheim

Kurs for opplysningssekretærer 1.-2 sept.

Ungdomskurs 6.-8.oktober.

Forbundsskolen 28.sept- 2.okt.

Kontaktperson for ytterligere opplysninger om kursene er opplysningssekretær Audun Sør-Reime tlf.91129195, epost: asr@njf.no

 

 Flere kurs

Se LO Stats kursoversikt