Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene, men vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist(njf@njf.no) er minimum 7 uker før kursstart, dette for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på vi trenger fler som kan, vet og vil.

KURSAKTIVITETER I NJF 2016

NJF Forbundsskolen 21.-25.nov., Storefjell
Kursansvarlig: Audun Sør- Reime. Tlf. 911 29 195, E- post:asr@njf.no

NJF i samarbeid med ALF inviterer med dette til Organisasjonsfaglig kurs på Gardermoen 3-4. november 2016 
Kurs sted på Thon Hotell Airport.
Tema er endringsprogrammet Kompass og Jernbanereformen.
Påmelding til Reidun Sandal på e-post:Reidun.Sandal@nsb.no innen mandag 3 oktober.

 Flere kurs

Se LO Stats kursoversikt