Kurs i NJF

Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene, men vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist er minimum 7 uker før kursstart, dette for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på vi trenger fler som kan, vet og vil

2014: 

FORBUNDSSKOLEN

24. – 28. november – Storefjell hotell

NJF arranger Forbundsskolen for deg som vil lære mere om egen organisasjon, saksgangen, vår egen historie, taleteknikk og innleggs oppbygging, møteledelse, vervenes innhold m.m.
Du vil også få møte sentrale Tillitsvalgte og bli oppdatert på dagsaktuelle saker.
Kursleder vil være Arne L. Drabløs og veiledere vil være Jan Remi Hæger og Geir Morten Foldnes.
Påmelding til forbundet innen 01. november.

I tillegg til dette vil det bli avholdt ett organisasjonsfaglig kurs for kvinnelige tillitsvalgte i løpet av høsten og ett ungdoms kurs, disse vil bli annonsert på hjemmesiden så fort de er dato fastsatt.
Vi vil også arrangere noen kurs i samarbeid med Landsråd og foreninger disse vil også bli kunngjort på hjemmesiden etter hvert de er dato fastsatt. 

KURSAKTIVITETER I NJF 2015

 NJF Forbundsskolen 09 – 13. februar, Storefjell

NJF Kvinnenettverkskonferanse 03-05.mars, Storefjell

Faglig kurs NJF/ALF og SPF i samarbeid med Flytogforeningen Klubb KV, 5- 7.mars, Hurtigruta

Kassererkonferanse 21-23.april, Storefjell

Temakurs Omstilling i Jernbanesektoren, Osloområdet

NJF Ungdomskonferanse 06.-08.oktober, Storefjell

NJF Lederkonferansen 20.-22.oktober , Storefjell

NJF Forbundsskolen 23. – 27.november, Storefjell

 

Flere kurs

Se LO Stats kursoversikt

 

Top