Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene, men vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist(njf@njf.no) er minimum 7 uker før kursstart, dette for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på vi trenger flere som kan, vet og vil.

KURSPLAN NJF 2017

TAF skal avholde Vinterkurs for egne medlemmer på Storefjell Høyfjells hotell mand.23- onsd.25 jan.
Kontaktperson: Eystein Leirheim,tlf.908 27 742, epost:Eystein.Leirheim@banenor.no

NJFBIL skal avholde Kurs/Tillitsvalgtsamling på Gardemoen Quality Hotell den 6-7/2-17

Forbundsskolen 20-24 mars, Storefjell

Kvinnenettverkskurs 21-23 mars, Pers Hotell Gol

Lederkonferanse 26-28 september, Storefjell

Kassererkurs 3-5 oktober, Storefjell

Ungdomskonferanse 24-26 oktober, Storefjell

Forbundsskolen 30 okt. -3 november, Storefjell

Kontaktperson for ytterligere opplysninger om kursene er opplysningssekretær Audun Sør-Reime tlf.91129195, epost: asr@njf.no

 Flere kurs

Verkstedarbeiderskolen 23.01- 25.01.2018, Storefjell
For medlemmer innen verkstedssektoren fortrinnsvis under 35 år.
Påmeldingsfrist. 31.10.2017 til Nils Ole Morken, e- post: nils.ole.morken@mantena.no

 

 

Se LO Stats kursoversikt