Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene, men vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist(njf@njf.no) er minimum 7 uker før kursstart, dette for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på vi trenger flere som kan, vet og vil.

 

KURSPLAN NJF 2019

Skolering og organisasjonsfaglige kurs

Kvinnenettverkskurs 12- 14. mars Scandic Lillehammer

Forbundsskolen 25 – 29.mars, Storefjell

Inspirasjonskurs/verving 14. mai (Østlandsområdet)

Ungdomskurs   3 – 5. september, Storefjell

NJF Lederkonferanse 14-15.oktober (Oslo- området)

Forbundsskolen 4. -8. november, Storefjell

NJF arrangerer i samarbeid med TAF kurs om:
Spekters A-del og Bane NORs B-del
Særavtaler
Forhandlinger
Besøk hos svenske og finske kollegaer for å høste erfaringer derfra
Kurset starter opp 23. april klokka 05.56 med tog til Stockholm
Kurset avsluttes 26. april
Påmelding til Stig Sætermo på mail: sete@banenor.no innen 15. februar
Egenandel kr. 1000.-

ALF gjennomfører medlemskurs i perioden 29.10 til 31.10.19. Kurset holdes på Color Line til Kiel

Nærmere informasjon kommer på mail.

Påmelding til Bianca Fedje, email: bianca.fedje@vy.no

 

Kontaktperson for ytterligere opplysninger om kursene er opplysningssekretær Audun Sør-Reime tlf.91129195, epost: asr@njf.no

 

 Flere kurs

Se LO Stats kursoversikt