Alle kurs gir rett til fri etter Hovedavtalene, men vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist(njf@njf.no) er minimum 7 uker før kursstart, dette for å gi bedriftene mulighet til å planlegge.

Meld deg på vi trenger fler som kan, vet og vil.

KURSAKTIVITETER I NJF 2016

NJF Forbundsskolen 14. – 18.mars, Storefjell
Kursansvarlig: Audun Sør- Reime. Tlf. 911 29 195, E- post:asr@njf.no

Verne- og tillitsvalgkurs 24.- 26. mai, Storefjell
Kursets tema: Omstilling, integrering og konfliktløsning, IA avtalen, Jernbanereformen.
Kursansvarlig: Kjell Næss. Tlf. 909 25 001, E-post: kjell.ness@njf.no

Ungdomskonferanse 5. -8. sept., Storefjell
Kursansvarlig: Patrick Austvik. Tlf. 916 50 197, E-post: aupa@jbv.no

NJF Forbundsskolen 21.-25.nov., Storefjell
Kursansvarlig: Audun Sør- Reime. Tlf. 911 29 195, E- post:asr@njf.no

Flere kurs

Se LO Stats kursoversikt