Kurs i NJF

Alle kurs har søknadsfrist senest tre uker før kursstart. Kursene gir rett til fri etter Hovedavtalen.

Norsk Jernbaneforbund har inngått avtale med Storefjell 1001 Ressort hotell. Hotellet ligger i naturskjønne omgivelser på Golsfjellet. Medlemmer av forbundet vil ved privat bestilling få 10 % prisreduksjon på gjeldende priser.

 

2014:

FLYTTET TIL HØSTEN!

Forbundsskolen

NJF arranger Forbundsskolen for deg som vil lære mer om egen organisasjon, saksgangen, vår egen historie, taleteknikk og innleggsoppbygging, møteledelse, vervenes innhold m.m.
Du vil også få møte sentrale tillitsvalgte og bli oppdatert på dagsaktuelle saker.
Kursleder vil være Arne L. Drabløs og veiledere vil være Geir Morten Foldnes og Jan Remi Hæger.

 

Kurs i skift og turnus

NJF i samarbeid med Bilpersonalets forening Øst (BFØ) avholder kurs i Skift og turnus

Kurset avholdes på Quality Airport Hotel Gardermoen i tiden 22. – 24.09.2014

Søknadsfrist: 18.08.2014 

 

FAGLIG UNGDOMSKURS 2014

Årets ungdoms kurs blir 14 – 16. oktober 2014 på Storefjell hotell på Golsfjellet

Kurset er for alle medlemmer i NJF under 30 år, og er en viktig møteplass for deg som vil møte andre interesserte jernbaneungdommer og kollegaer fra Nettbuss.

Årets kurs vil inneholde temaer som :
Kraften i samtalen, hvordan skapes holdninger
Vår egen historie
Konkurranseutsetting hva vil regjeringen – hvordan har dette gått i Sverige
Norsk Folkehjelp Hvorfor er du medlem der?
Har det kommende Fylkesting og kommunevalg noen betydning for samferdselssektoren ?

Påmelding til njf@njf innen 26. september 

 

Kurs i Overenskomst

ODKF avholder kurs i overenskomst den 8.april 2014 kl. 0900
Sted: Schweigaardsgt. 12, Oslo
Innledere: Audun Sør-Reime, Jacob Solgaard
Kursholdere: Iben Høy og Gorm Ostrø 

Kurset er åpent for ODKFs medlemmer.

Påmelding: Iben hoey@hotmail.com   Mobil: 90701905

 

Verkstedarbeiderskolen
5. – 7. mai  2015 på Storefjell Høyfjellshotell på Gol.

For yngre medlemmer av verkstedarbeiderforeningene som ønsker å få mer kunnskap om fagforeningen, arbeidsplassen, lønns- og arbeidsbetingelser og  fagforeningens rolle i det norske samfunn.

Påmelding til Petter Trønnes (petter.trønnes@mantena.no)  innen 15.4.15.
Kurset gir rett til permisjon etter Hovedavtalen Spekter-LOStat § 26. 

Kursinnhold:
Dag 1: Arbeiderbevegelsens historie med hovedvekt på viktige hendelser og saker de siste 30 år i verkstedsektoren: Arbeidstid, lønn, arbeidsmiljø, verkstedutvikling.
Dag 2: Tariffavtalen:  Kort innføring i Hovedavtalen Spekter – LO stat.Detaljert gjennomgang av tariffavtalens del A og B.
Dag 3: Økonomi og politikk.Verdiskaping og lønn, offentlig og privat forbruk, forvaltning og aksjeselskaper, konkurranseutsetting og privatisering.


FORBUNDSSKOLEN
24. – 28. november – Storefjell hotell

NJF arranger Forbundsskolen for deg som vil lære mere om egen organisasjon, saksgangen, vår egen historie, taleteknikk og innleggs oppbygging, møteledelse, vervenes innhold m.m.
Du vil også få møte sentrale Tillitsvalgte og bli oppdatert på dagsaktuelle saker.
Kursleder vil være Arne L. Drabløs og veiledere vil være Jan Remi Hæger og Geir Morten Foldnes.
Påmelding til forbundet innen 01. november.

I tillegg til dette vil det bli avholdt ett organisasjonsfaglig kurs for kvinnelige tillitsvalgte i løpet av høsten og ett ungdoms kurs, disse vil bli annonsert på hjemmesiden så fort de er dato fastsatt.
Vi vil også arrangere noen kurs i samarbeid med Landsråd og foreninger disse vil også bli kunngjort på hjemmesiden etter hvert de er dato fastsatt. 

Flere kurs

Se LO Stats kursoversikt

 

Top