I en juridisk betenkning jussprofessor Christoffer Conrad Eriksen har gjort på oppdrag fra Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund, slår han fast at EUs fjerde jernbanepakke betyr overføring av myndighet på jernbaneområdet til EU.BetenkningEUsFjerdeJernbanepakkeEriksen