«Kommende generasjoner må få muligheten til å skape en god jernbane i Norge, uten tvangstrøyer fra EU»

Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).EUs fjerde jernbanepakke fratar norske folkevalgte kontrollen over jernbanen vår for all framtid. Å ta stilling til EUs jernbanepakke handler ikke om å være for eller imot jernbanereformen, privatisering eller konkurranseutsetting.

Det handler om hvem vi mener skal ha råderett over jernbanen vår i framtiden. Det handler om at norske folkevalgte skal bestemme organisering og sikkerhet på jernbanen, ikke underlegges EU der Norge ikke har innflytelse.

Et ja til EUs jernbanepakke setter EUs byråkrater foran norske folkevalgte. Et nei handler om respekt for det norske demokratiet og for EØS-avtalen. Til sist handler det om respekt for befolkningen og togpassasjerene.
 
Norske folkevalgte må ha mulighet til å ta grep, dersom organiseringen og sikkerheten ikke er god nok. Stortinget har vedtatt jernbanereformen. EUs fjerde jernbanepakke er ikke tilpasset Norge. Stortinget kan stemme nei til pakken, og dermed reservere Norge mot å la EU styre jernbanen vår for all framtid.