Regjeringen vil flytte råderetten over jernbanen til EU. Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner. Derfor går vi til politisk streik over hele landet 10. oktober mellom klokka 12 og 14.

Stortinget skal i år behandle EUs fjerde jernbanepakke. Sier Stortinget ja, blir Norge pålagt å avgi suverenitet over egen jernbane, Statens Jernbanetilsyn blir avskiltet og Norge må innføre EUs jernbanepolitikk til evig tid, utenfor Stortingets kontroll.

EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge muligheten til å bestemme sikkerhet og organisering av jernbanen.

EU vil gjøre anbud, privatisering og konkurranseutsetting obligatorisk for all framtid.

EU vil la togselskapene selv bestemme opplæring, bemanning og kompetanse. Vi krever felles regelverk for alle som kjører persontog i Norge.

Framtiden er kollektiv. Toget er klimavinner. Min og din jernbane må styres fra Norge, ikke underlegges EU. Du får tryggere og bedre togreise uten EUs fjerde jernbanepakke.

Les mer om hvorfor EUs fjerde jernbanepakke må stoppes

Demonstrasjoner og markeringer.

Oslo:

 • 12.00: Markering foran Østbanehallen med Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund og Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

 • 12.25: Demonstrasjonstog opp Karl Johans gate til Stortinget.

 • 13.00: Markering foran Stortinget med Ap-leder Jonas Gahr Støre, LO-leder Hans Christan Gabrielsen, SV-leder Audun Solbakken, Rødt-leder Bjørnar Moxnes, Høyres Helge Orten, Sps Per Olaf Lundteigen, lokfører Janne Håkonsen, tillitsvalgt i Sporveien Linda Amundsen og AUF-leder Ina Libak.

Trondheim:

 • Markering på Trondheim stasjon 12.30 til 13.30 med appeller:

  – Kjell Johansen i Norsk Lokomotivmannsforbund, Viktor Vivang i Norsk Jernbaneforbund, Aps Roar Aas, Rødts Ragna Vorskinnslien, Sps Øyvind Bentås, SVs Rakel Skårslette og KrFs Karin Bjørkhaug.

Bergen:

 • 12:00: Demonstrasjonstog fra Jernbanestasjonen.

 • 12.45 til 13.30: Markering på Torgalmenningen

Stavanger:

 • 12.00 til 14.00: Markering på Stavanger stasjon.

Resten av landet:

Det blir mindre markeringer og løpeseddelaksjoner i store deler av landet. Blant annet i:

 • Østfold

 • Hamar

 • Kristiansand

 • Arendal

 • Bryne

 • Fauske

 • Bodø

 • Mosjøen

 • Mo i Rana

 • Grong

 • Steinkjer

 • Levanger

 • Stjørdal

 • Oppdal

 • Røros