Stortinget skal i år behandle EUs fjerde jernbanedirektiv. Et ja til EUs jernbanepolitikk fratar norske folkevalgte kontrollen over norsk jernbane, for all framtid.

Sier Stortinget ja til EUs jernbanepakke blir Norge pålagt å avgi suverenitet over egen jernbane, Jernbanetilsynet blir avskiltet og Norge må innføre full konkurranse i persontrafikken til evig tid, utenfor Stortingets kontroll.

Å ta stilling til EUs jernbanepakke handler derfor ikke om jernbanereformen. Det handler om hvem vi mener skal ha råderett over jernbanen vår i framtiden.

Vi vil ha Jernbanepakke Norge, der norske folkevalgte bestemme over norsk jernbane.

 

Les mer om hvorfor EUs jernbanepakke må stoppes