Skal EU styre norsk jernbane for alltid?2018-10-05T09:32:26+00:00

Stortinget skal i år eller tidlig neste år behandle EUs fjerde jernbanedirektiv. Et ja til EUs jernbanepolitikk fratar norske folkevalgte kontrollen over norsk jernbane, for all framtid.

Sier Stortinget ja, blir Norge pålagt å avgi suverenitet over egen jernbane, Jernbanetilsynet blir avskiltet og Norge må innføre full konkurranse i persontrafikken til evig tid, utenfor Stortingets kontroll.

Å ta stilling til EUs jernbanepakke handler derfor ikke bare om å være for eller imot regjeringens jernbanereform. Det handler om hvem vi mener skal ha råderett over jernbanen vår.

EUs jernbanepakke er basert på en skrivebordsteori om at konkurranse, uansett situasjon og forutsetninger, alltid gjør ting bedre. I bakgrunnen kan vi skimte sterke økonomiske interesser fra private selskaper, med ønsker å skumme fløten fra din og min jernbane.

Les mer om hvorfor EUs jernbanepakke må stoppes


Erfaringer fra Europa og resten av verden viser at samlet styring av jernbanen gir mest effektiv drift, og mest fornøyde kunder. 

Derfor vil LO, LO Stat, Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund ha en samlet jernbane, der den ene hånda vet hva den andre gjør.

NSB har hatt gode resultater de siste årene. Togtilbudet er forbedret, antall passasjerer har økt, og NSB har drevet med store overskudd.

Alt i alt er det i realiteten lite togselskapene kan gjøre annerledes enn NSB. Skinnegang, signalsystem og togmateriellet står staten for. Ruter og avgangstider er fastlagt.

Derfor er det avsporing å bruke mye ressurser på å la andre selskap konkurrere med NSB, når pengene burde brukes på å utbedre jernbanen.

Flytoget fungerer, fordi Flytoget har moderne signalanlegg, skinnegang og tog.

Les mer om hvorfor EUs jernbanepakke må stoppes


Privacy Policy Settings